Rejestracja Uczestników

Niniejszy fomularz stanowi podstawę rejestracji na 14 edycję Battery Experts Forum.

Prosimy o wypełnienie formularza.

OPŁATY REJESTRACYJNE

  • 170  EUR za 1-dniową wejściówkę na konferencję i wystawę wraz z cateringiem
    i dostępem do strefy e-mobility.
  • 280  EUR za 2-dniową wejściówkę na konferencję i wystawę wraz z cateringiem
    i dostępem do strefy e-mobility.
  • 300  EUR za 3-dniową wejściówkę na konferencję i wystawę wraz z cateringiem
    i dostępem do strefy e-mobility.

Rejestracja Uczestników

Adres / Dane Kontaktowe

jeżeli dane do faktury są inne niż powyższe

19 wrzesień
20 wrzesień
21 wrzesień

Polityka Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w 14 edycji Battery Experts Forum organizowanym przez BMZ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leonard da Vinci 5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udziału w 14 edycji Battery Experts Forum. Administratorem Danych Osobowych jest BMZ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leonarda da Vinci 5, Poland*
Akcpetuję regulamin*